Phát hiện triệu chứng mắc COVID-19 mới kỳ lạ trên chân bệnh nhân
Các bác sĩ ở Tây Ban Nha, Pháp và Italy đã phát hiện triệu chứng kỳ lạ của COVID-19 ở bàn chân của một số bệnh nhân.