10 việc cần làm và cần tránh trước khi tiêm vắc xin COVID-19
Nắm rõ các việc cần làm, cần tránh trước khi tiêm sẽ giúp bạn chủ động và tránh sai lầm khi đến lượt được tiêm vắc xin COVID-19....