Mức độ nguy hiểm của chủng virus vừa mới xuất hiện ở Việt Nam
Chuyên gia Nhật tử vong tại Hà Nội vào ngày 14/2 nhiễm biến thể nCoV nhóm 20C, chủng virus thứ 5 tại Việt Nam.