Xử trí thế nào khi bị ngộ độc rượu?
Ngộ độc rượu có nhiều dạng khác nhau. Người nhà bệnh nhân cần linh hoạt xử trí tùy từng mức độ của các triệu chứng....