Sơ cứu và phòng tránh chấn thương mắt cho trẻ
Do trẻ hay chơi đùa, còn nhỏ tuổi nên khó nhận biết được hết những sự nguy hiểm nên nhiều khi bé hay bị tổn thương ở mắt do dị vật bay vào hay do chấn thươ...