Năm bộ phận quan trọng của cơ thể thích món ăn màu gì nhất?
Gan hợp với các các loại rau củ quả có màu xanh còn đậu đen, gạo đen giúp bồi bổ cho người thận yếu.