Lần đầu tiên áp dụng kỹ thuật mới cứu cụ bà gãy xương phức tạp
Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống, BV Bạch Mai đã triển khai thành công kỹ thuật bảo tồn chỏm xương bằng phương pháp ít xâm lấn qua da đối...