Hà Nội cần cảnh giác cao độ dịch Covid-19 trong 14 ngày tới
Chuyên gia khuyến cáo Hà Nội cần cảnh giác cao với dịch Covid-19 trong 14 ngày tới do người dân từ các vùng nguy cơ đổ về.