Điều khoản

26/06/2015 - 11:42:38 4,048
  1. Điều khoản

Quy tắc này là một nghĩa vụ ràng buộc về mặt pháp lý cho bạn. Nếu bạn KHÔNG đồng ý với các nghĩa vụ quy định trong Quy tắc này và tuân thủ tất cả các yêu cầu quy định trong Quy tắc này, bạn KHÔNG có quyền sử dụng wap và bạn ngay lập tức phải rời khỏi trang 365plus.vn. Nếu bạn muốn sử dụng tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi wap, chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ các Quy tắc này và xác nhận rằng bạn đã quen thuộc và đồng ý hoàn toàn chấp nhận các quy tắc này trong quá trình sử dụng.

- Truy cập đến 365plus.vn: Khách hàng sử dụng dịch vụ cần đăng ký một trong các gói cước để trở thành thuê bao của 365plus.vn bằng số điện thoại của mình. Chỉ khi đã đăng ký gói cước thì người sử dụng mới có thể xem được các nội dung cung cấp trong ứng dụng.

- Bạn đồng ý chỉ truy cập sử dụng 365plus.vn với mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ các quy định, quy tắc gắn liền với việc sử dụng trang 365plus.vn; việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối với 365plus.vn; thiết bị bạn sử dụng để truy cập 365plus.vn.

- Truy cập tới 365plus.vn, bạn đồng ý sẽ KHÔNG hạn chế hay ngăn cản người sử dụng khác sử dụng dịch vụ.

- Thông tin trên wap được cung cấp như những gì hiện có. Chúng tôi không đưa ra cam kết bảo đảm hoặc tuyên bố bất kì về tính chính xác hoặc tính trọn vẹn đối với nội dung trang wap 365plus.vn này. Chúng tôi cũng như là các đối tác hoặc nhân viên của mình sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ thiệt hại phát sinh trực tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả gián tiếp hoặc gây khó khăn có liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin trên trang wap 365plus.vn.

- Khi bạn truy cập sử dụng dịch vụ, bạn hoàn toàn đồng ý và chấp nhận về các quy tắc ở trên của chúng tôi và bạn không được khiếu nại bất cứ điều gì về dịch vụ.

- Phí của bên thứ ba: Bạn có thể phải chịu phí truy cập hoặc phí dữ liệu từ bên thứ ba (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ internet hay nhà cung cấp dịch vụ di động) liên quan đến việc sử dụng nội dung của bạn.

  1. Bảo mật

- Chúng tôi không thu thập bất kì thông tin nào từ thiết bị truy cập và luôn đảm bảo sự riêng tư của bạn khi tham gia vào wap. Vì vậy nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra nếu sự riêng tư của bạn bị xâm phạm hoặc lạm dụng, bạn nên tìm hiểu thêm về các thông tin và liên hệ với bên thứ ba. Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí đó.

  1. Về các điều khoản này

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho dịch vụ, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên thướng xuyên tìm hiểu về các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này và các điều khoản bổ sung.