Trẻ dưới 3 tuổi không được ngủ với cha mẹ có thể bị ảnh hưởng khi trưởng thành
Việc không được ngủ chung với cha mẹ khi còn nhỏ, cụ thể là khoảng thời gian trước 3 tuổi, sẽ gây ra những tác hại có sức ảnh hưởng lâu dài tới tận sau nà...